Reglement W.U.S.V.-Universalsieger

 1. De Universalsieger wordt georganiseerd als één enkele organisatie waarin een SchH3-wedstrijd en een speciale tentoonstelling met elkaar worden gecombineerd.

 2. Het toekennen van de titel Universal Sieger komt er na optelling van de scores uit beide disciplines. Alleen honden die deelnemen aan beide disciplines komen in aanmerking.

 3. De deelnemers zullen worden gerangschikt volgens de behaalde punten in zowel het africhtingstoernooi als de tenoonstelling (reuen en teven apart).

 4. Iedere deelnemer krijgt een plaatspunt dat gelijk staat aan de positie naargelang het resultaat van het africhtingstoernooi. Bij gelijke stand telt het beste resultaat in verdediging, vervolgens het gedeelte gehoorzaamheid.

 5. In het onderdeel tentoonstelling worden de deelnemers beoordeeld en geplaatst zoals dat bij tentoonstellingen gebruikelijk is. Dit gebeurt afzonderlijk voor reuen en teven.

 6. Alle deelnemende honden (enkel gescheiden door het geslacht) zullen in de zelfde categorie uitgebracht worden, ongeacht de leeftijd. Het resultaat geldt als een ranking, niet als een evaluatie of een waardering.
  Op aanvraag kan de deelnemer een evaluatie van zijn hond bekomen.

 7. De deelnemers ontvangen plaatspunten voor hun positie in de tentoonstelling (analoog punt 4)

 8. De plaatspunten uit beide competities worden samengeteld. De deelnemer met de beste score (ideaal 1 + 1 = 2) wint de Universal Sieger/Siegerin.
  De andere deelnemers staan in de lijst in oplopende volgorde volgens het behaalde resultaat.

 9. Bij een gelijke stand is de plaatsbepaling van de africhtingswedstrijd doorslaggevend.

 10. Honden die niet slagen in de africhtingswedstrijd worden onderaan de resultatenlijst geplaatst zonder rekening te houden met hun effectieve score.

Vereisten voor deelname aan de W.U.S.V. Universalsieger

 1. Deelnemers moeten worden voorgedragen door hun respectievelijke rasvereniging.
 2. Geselecteerde honden moeten voldoen aan onderstaande voorwaarden:
  • in bezit van SchH3 certificaat
  • Minimaal kynologisch resultaat "Goed" op leeftijd van minimaal 12 maanden
  • HD–A
  • ED–A
Teamresultaten

Voor het landenklassement worden de resultaten van de drie beste én geslaagde honden van een land samengeteld. Deze drie honden zijn samengesteld uit twee reuen en één teef.
De Siegercombinatie (Reu en teef) van het vorige jaar zijn direkt gekwalificeert en kunnen door hun rasvereniging geselecteerd worden.